Chủ Đề

Gặp gỡ & Đối thoại

TTCT - "Không ít người cứ nghĩ đến con số cả trăm tỉ đồng bỏ ra và có ý "người dân còn nghèo mà cứ đi bỏ tiền lo cho chim". Thật ra, chúng tôi bảo vệ "chim quyền" là chính vì cuộc sống của con người".