Thể thao

TTCT - Công nghệ đã và đang khiến một trò chơi giàu cảm xúc như bóng đá dần đạt đến trạng thái hoàn hảo về hiệu suất và tính chính xác, nhưng nó cũng tước bỏ những thứ đã làm nên niềm vui thuần khiết của bóng đá.