Tag:

24 lần hiến máu

TTCT - “Hiến máu để cứu người”, đơn giản nghĩ thế nên đến nay, chị Trần Thị Hoa, 40 tuổi, đã 24 lần hiến máu nhân đạo, mỗi lần hiến 350ml máu.