Tag:

aikido

TTCT - Chuyện thứ nhất: - Thầy nói con hiểu không? - (Lắc đầu) - Khi thầy hỏi, con trả lời thầy chứ đừng lắc hoặc gật đầu nhé.