Tag:

Alyssa Milano

TTCT - Time vừa bình chọn tất cả những người đứng lên phản đối tình trạng tấn công tình dục là “Nhân vật của năm” 2017. Phong trào #MeToo (Tôi cũng thế) đã và sẽ tạo ra những thay đổi gì?