Tag:

ảnh đen trắng

TTCT - Có nhiều tranh luận về việc có nên tô màu cho những bức ảnh đen trắng. Nhưng những người làm công việc tô màu ảnh có lý lẽ xác đáng của họ. Với họ, giá trị nghệ thuật của những phiên bản màu chính là việc kết nối quá khứ và hiện tại.