Tag:

Ariel Ortega

TTCT - Với một trận đấu giã từ sân cỏ ly kỳ và đầy sóng gió như chính sự nghiệp của mình, “chú lừa” Ariel Ortega treo giày ở tuổi 38.