Tag:

bác sĩ bị hành hung

TTCT - Nhiều vụ bác sĩ (BS), nhân viên y tế bị hành hung liên tục xảy ra gần đây. Để bảo vệ người của mình, các bệnh viện đã xây dựng quy tắc ứng xử, thậm chí mở lớp học võ cho BS, nhân viên y tế để giúp họ tự vệ, coi đó là một trong những giải pháp hữu hiệu nhất. Nhưng đây cũng chính là một vấn đề gây tranh luận.