Tag:

bắt chước

TTCT - Rất nhiều bản sao của các công trình nổi tiếng trên thế giới đã được xây dựng khắp Trung Quốc suốt hai thập niên qua. Nhưng một chỉ thị mới đây của Chính phủ Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt tình trạng bắt chước này. Và bài học này có lẽ sẽ hữu ích cho những nơi đang ấp ủ quy hoạch và xây dựng những khu đô thị mới.