Tag:

Bất công thuế

TTCT - Thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với các tài xế công nghệ đang làm việc cho các ứng dụng gọi xe bắt đầu phát sinh từ sau năm 2015. Đại diện Cục Thuế TP.HCM nhìn nhận hai điểm đang gây nhiều phản ứng từ các tài xế công nghệ hiện nay là tỉ lệ khấu trừ thuế trên doanh thu cao, trong khi ngưỡng chịu thuế TNCN (100 triệu đồng/năm) của đối tượng này quá thấp so với thực tiễn cuộc sống.