Tag:

bầu cử giữa nhiệm kỳ

TTCT - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày 6-11 tới, bầu lại toàn bộ 435 ghế hạ viện, 35/100 ghế thượng viện cùng 39 ghế thống đốc tiểu bang và vùng lãnh thổ đã và đang diễn ra trong sự phân hóa xã hội chưa từng thấy.