Tag:

bẩu cử Úc

TTCT - Hôm thứ hai 23-5, ông Anthony Albanese, 59 tuổi, thuộc Đảng Lao động, đã được Tổng toàn quyền tuyên thệ là thủ tướng thứ 31 của Úc. Vậy là sau 9 năm làm đối lập, Đảng Lao động đã quay lại cầm quyền.