Tag:

cải cách hiến pháp

TTCT - “Hiến pháp 2020 qua mặt Hiến pháp 1993 về số cử tri đi bỏ phiếu và số phiếu ủng hộ. Nhưng quan trọng hơn là những kết luận nào từ cuộc bỏ phiếu này sẽ được thực hiện cho tương lai” - bình luận mà tờ báo doanh thương Nga Vedomosti đưa ra ngày 1-7 ngắn gọn nhưng không kém ẩn ý.