Tag:

Charlton Heston

TTCT - Thế là đến hồi kết thúc có hậu của một cuộc đời, khi con người sống cuộc đời đó đã từng thốt lên: “Tôi đã vào vai của ba vị thủ lĩnh, ba vị thánh và hai thiên tài - điều đó đã là quá đủ”. Charlton Heston còn làm được một điều tuyệt vời hơn: ông đã sống với mọi vai diễn bằng tinh thần trách nhiệm trong suốt cuộc đời...