Tag:

chất lượng đào tạo

TTCT - Nếu bình chọn sự kiện nào nổi bật nhất về giáo dục trong năm 2013, có lẽ nhiều người sẽ nói về kết quả khảo sát của Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thực hiện trên 67 quốc gia, bởi nó gây ra nhiều bình luận trái chiều cả trong và ngoài nước.