Tag:

chạy trường

TTCT - Sau tuyên bố của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non Nguyễn Bá Minh tại cuộc họp tổ chức tổng kết năm học 2012-2013, bàn phương hướng nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2013-2014 của Bộ Giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), vấn đề dạy gì cho trẻ trước khi vào lớp 1 có dịp được xới lên và trở thành một điểm nóng của công luận.