Tag:

Chóe

  • TTCT
  • 17/03/2013
  • 365 từ

TTCT - Những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, ông tâm sự với một người bạn: “Kỳ này khỏi bệnh tôi sẽ bắt tay vẽ bộ tranh lớn nhất đời mình: Truyện Kiều! Đó là đề tài tôi ấp ủ cả đời mà các bộ tranh về Hồ Xuân Hương và những phụ nữ đoạt giải Nobel chỉ là tập dượt”.