Tag:

chơi ở Sài Gòn

TTCT- Dù “đất chật người đông”, giới trẻ Sài Gòn bao năm qua vẫn có những sân chơi riêng đề cao tính cộng đồng và tinh thần hướng thiện. Hôm nay hay ngày mai, bạn trẻ lại có tin vui khi một sân chơi mới mở, một nhóm thiện nguyện ra đời...