Tag:

Chữa HIVAIDS

TTCT - Trong vài năm gần đây, y học thế giới đã có những đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Một số bệnh nhân đã được chữa khỏi hoàn toàn...