Tag:

chùa

  • 18/06/2023
  • 1908 từ

TTCT - NXB Omega và NXB Tôn Giáo vừa cho in lại bản dịch Kinh Thánh của cố linh mục Giuse Nguyễn Thế Thuấn, bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt đầu tiên trực tiếp từ tiếng Hebrew, Aramaic và Hy Lạp.