Tag:

chuỗi giá trị

  • 18/11/2023
  • 1218 từ

TTCT - Dư địa phát triển của dịch vụ logistics ở Việt Nam còn rất lớn nhưng những bất cập quá nhiều, nhất là khi đặt cạnh người láng giềng đang có mảng hoạt động này vào loại tốt nhất thế giới.

TTCT - Trước khi những thỏa thuận mang tính nguyên tắc đầu tiên của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được công bố, hẳn nhiều doanh nghiệp đã xây dựng chiến lược để hưởng lợi từ hiệp định thương mại lớn nhất thế giới này. Một trong những toan tính được nhắc nhiều chính là chuỗi cung ứng khu vực.