Đào tạo và tuyển dụng giáo viên: Có những cách khác

TTCT - Khi việc đặt hàng đào tạo giáo viên càng lúc càng rối rắm và không hiệu quả, có những đường hướng khác để suy nghĩ. Tuyển người tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khác làm giáo viên đang là một hướng khả quan.