Tag:

chuyện nhỏ ấy mà

TTCT- Bà dì tôi có con gái tuổi cập kê, chuẩn bị đi học xa nhà. Sau khi lo lắng sắp xếp mọi thứ cho con gái cưng từ chuyện ăn ở, đi lại, tiền nong..., bà dì bỗng giật mình chợt nhớ còn một chuyện vô cùng quan trọng phải dặn dò con: quan hệ giới tính!