Tag:

chuyện quê

TTCT - Tôi ở quê, tuốt ở tận cùng miền Tây, lên thành phố thấy nhiều chuyện lạ. Nhiều quán cà phê cố gắng quay về nguồn cội với chiếc xuồng ba lá trong ao bông súng, cái cối giã gạo xưa cũ, có chỗ còn dựng được đống rơm...