Tag:

cư trú bất hợp pháp

  • TTCT
  • 24/06/2013
  • 105 từ

TTCT - Renata Teodoro, sinh viên Đại học Massachusetts (Boston), bị bắt giữ ngay trong ngày tốt nghiệp khi mạo hiểm chấp nhận bị trục xuất khỏi Mỹ bằng cách nói thật về tình trạng cư trú bất hợp pháp của mình.