Tag:

Cuộc cách mạng công nghệ

TTCT - Giới công nghệ có tật ưa “nổ” nên dù ngành công nghệ có những bước tiến vượt bậc, thực tế vẫn còn xa với kỳ vọng của mọi người. Xe tự lái chưa đâu vào đâu, các trợ lý ảo lủng củng nghèo nàn, đặc biệt là khái niệm trí tuệ thông minh nhân tạo đang được thổi phồng quá đáng.