Tag:

cuộc chiến của ông Trump

TTCT- “Ngôn ngữ là vị thần Janus” hai mặt - nhà thơ người Pháp Paul Valéry từng nhận xét. Ngôn ngữ về chiến tranh càng là như thế, thậm chí còn hơn thế. “Cuộc chiến Syria” của ông Trump đang được xem là hư hư, thực thực chính bởi kiểu ngôn ngữ cũng đầy tính hai mặt như thế...