Tag:

đại biểu nói thay ai

TTCT - Thêm một kỳ họp Quốc hội nữa sắp qua. Đã có những phát biểu trong các buổi thảo luận và bên lề. Chậm rãi quan sát sẽ nhận ra qua các phát biểu đó, các xu hướng “làm đại biểu”.