Tag:

đại học Stanford

TTCT - Các bằng chứng từ khoa học thần kinh và nghiên cứu não bộ cho thấy phương pháp cộng trừ bằng ngón tay là cực kỳ quan trọng để trẻ nhỏ đạt được các thành tựu trong việc học toán.