Tag:

đaị hội đảng xiii

TTCT - Quan sát các thảo luận và đọc các văn kiện, có thể thấy Đại hội Đảng XIII có những dự kiến chiến lược toát ra hi vọng sẽ có sự đổi mới căn bản trong chiến lược sử dụng, đãi ngộ nhân tài một cách xứng đáng, cũng như đầu tư đáng kể vào con người và cơ sở hạ tầng tri thức.

TTCT - Thập kỷ tới, người dân mong muốn những công bộc xứng đáng, tiêu biểu sẽ được lựa chọn để lãnh đạo đất nước, những quyết sách sáng suốt và hiệu nghiệm sẽ được thông qua, để họ cùng góp phần tạo ra và thụ hưởng những thay đổi tốt đẹp chính trên quê hương mình.