Tag:

Đám đông cô đơn

TTCT - 1. David Riesman (1909-2002) viết Đám đông cô đơn (*) khi mới vừa bước chân vào lĩnh vực xã hội học với tư cách giáo sư. Ông nhận được sự hỗ trợ từ hai nhà xã hội học có nhiều kinh nghiệm hơn là Nathan Glazer và Revel Denney.