Tag:

Đạo đức công dân

TTCN - Các bạn sinh viên hôm nay đang bước vào đại hội lần 7 của mình. Xã hội cũng đang hướng sự quan tâm cùng những tình cảm và mong ước của mình tới các bạn. Tôi mượn tên một bài hát của Lưu Hữu Phước sáng tác trước thềm Cách mạng Tháng Tám để làm đầu đề cho cuộc trò chuyện về ba vấn đề có liên quan nhiều đến các bạn.