Tag:

đền bù

TTCT - Dự án Luật đất đai (sửa đổi) đang được tiếp tục thảo luận trong nghị trường và ngoài xã hội. Một trong những nội dung quan trọng và luôn tạo ra những tranh luận gay cấn là nguyên tắc đền bù. Xin giới thiệu một cách làm ở Mỹ.