Tag:

Đoàn luật sư TP Hà Nội

TTCT - "Quan điểm của tôi là bảo vệ nguyên lý tòa án xét xử công khai đi kèm một số điều kiện cho phép ngoại lệ và giới hạn trên cơ sở có lý do chính đáng", luật sư Nguyễn Tiến Lập - Đoàn luật sư TP Hà Nội, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam - trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần về quy