Tag:

Đông Nam Bô

TTCT - Dọc theo dòng sông Vàm Cỏ, du khách có thể tìm thấy và thưởng thức khung cảnh của vườn quê, đồng ruộng, thưởng thức đặc sản của vùng sông nước miền Đông Nam bộ.