Tag:

Dưa hấu

TTCT - Quả dưa hấu kiên cường nào đã theo bụng chim hay lênh đênh trôi gần 8 vạn dặm biển tới Mai An Tiêm ở hòn đảo nhỏ ngày ấy? Hàng trăm năm qua, giới khoa học lần theo những quả dưa hấu đỏ ngọt chúng ta ăn để tìm ra cội rễ địa lý và thực vật của nó…