Tag:

dựng cơ đồ

TTCT - Những sự nghiệp lớn được sinh ra một cách từ tốn, thật sự, chứ không phải là cái bong bóng được tạo ra và thổi phình lên cho lấp lánh nhưng đầy giả tạo.