Tag:

Gánh nặng tiền trường

TTCT - Theo Luật giáo dục hiện hành, trẻ 6 tuổi đều được quyền đi học tại các cơ sở giáo dục công lập và được miễn học phí. Nhưng khác với việc “miễn học phí” cho học sinh (HS) ở nhiều nước, ở Việt Nam miễn mà không phải miễn.