Tag:

gây quỹ đám đông

TTCT - Năm 2014, crowdfunding (gây quỹ đám đông) chính thức được thêm vào từ điển Merriam-Webster, đánh dấu sự phổ biến rộng khắp của mô hình “huy động vốn” từ cộng đồng mạng, mà điển hình là các nền tảng như Kickstarter và Indiegogo. Mô hình này là cây đũa thần biến giấc mơ thành sự thật, là chiếc phao cứu sinh cho những người tuyệt vọng, song mặt trái của nó là đôi khi người tham gia có thể vừa mất tiền vừa mất niềm tin, dẫu trước sau chỉ nghĩ rằng mình đang làm một điều tốt.