Tag:

Giải pháp nào

TTCT - Hình ảnh các cán bộ y tế ở Bệnh viện Trưng Vương trong cơn ngập tại TP.HCM tuần trước khiến nhiều người giật mình. Những cơn ngập của thành phố ngày càng nghiêm trọng, mà hoạt động y tế thì không thể chậm dù chỉ một phút...