Tag:

Giản Thanh Sơn

TTCN- Tấm ảnh được chụp từ tấm phim cuối cùng trong ánh sáng âm của Bảo tàng Lịch sử và chỉ có khuôn mặt của vị tổng thống sáng lên nhờ vào đèn camera của một phóng viên nước ngoài rọi vào trong tích tắc. . Đó là chân dung của Tổng thống nước Cộng hòa Algeria A. Bouteflika - tấm ảnh Sơn thích nhất... Và đó cũng là kết quả của một cuộc săn ảnh cực suốt một ngày trời