Tag:

Giáo sư Randy W Schekman

  •  
  • 14/10/2013
  • 2077 từ

TTCT - Giải Nobel y sinh học năm nay vừa được trao cho ba nhà khoa học Mỹ James E. Rothman, Randy W. Schekman và Thomas C. Südhof, với công lao khám phá và mô tả cơ chế kiểm soát giao thông trong tế bào.