Tag:

giúp người

TTCT - Tôi vốn kết thân với nhiều tỉ muội “siêu quần”, nghĩa là tự mình làm được tất thảy mọi việc từ sửa điện, sửa ống nước, rửa máng xối, đóng kệ, ốp gạch tường...