Tag:

GMO

TTCT - “Những loại giống mà bao đời đã dùng sẽ bị gạt ra khỏi danh sách nuôi trồng. Hãy thử tưởng tượng làm thế nào để giải phóng đất nước khỏi sự xâm phạm đó?" - ông Jeffrey Smith, một chuyên gia về sản phẩm biến đổi gen (BĐG), tác giả cuốn Những hạt giống lừa gạt (Seeds of deception), phó giám đốc Viện Công nghệ có trách nhiệm (Mỹ), nói với TTCT về câu chuyện thực phẩm BĐG.