Tag:

Graham Mort

TTCT - Tuyết lại rơi đêm qua, thổi vào cửa sổ, gõ gõ ngón tay khi chúng ta nằm cuộn vào nhau trên giường. Tuyết ào ạt càn quét. Lên tất cả. Chất gây tê trắng làm u mê cây cối, bờ rào.