Tag:

Greata Thunberg

Hôm 15-3 vừa rồi, ở 123 nước khắp các châu lục, khoảng 1,4 triệu người - đa số là học sinh, sinh viên và thanh niên - đã đồng loạt xuống đường tranh đấu. Họ tham gia một phong trào mới để lên tiếng đòi hành động chính trị thích đáng trước khủng hoảng khí hậu. Phong trào này tự xưng là “Những thứ sáu vì tương lai” (Fridays for Future), xuất phát từ thái độ kiên quyết của một cô gái trẻ người Thụy Điển mới 16 tuổi tên là Greta Thunberg.