Tag:

Hà Tĩnh

TTCT - Xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê là một “rốn lũ” của Hà Tĩnh. Những năm gần đây, Hà Tĩnh liên tục chịu những trận lũ lớn, lũ lịch sử. Sau nhiều bối rối, trầy trật và cả mất mát đau đớn, người dân nơi đây đã bắt đầu biết cách sống chung với lũ dữ.