Tag:

hồ trữ nước ngọt

  • 27/03/2024
  • 1736 từ

Nước mặn xâm nhập ngày càng sâu vào Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau và Bến Tre là hai tỉnh bị ảnh hưởng sớm và nặng nhất cho đến thời điểm này.