Tag:

Họa sĩ Nguyễn Phương Linh

TTCT - Tất bật tổ chức triển lãm Những chân trời có người bay (diễn ra từ tháng 12-2012 đến tháng 1-2013) tại Trung tâm Văn hóa Nhật Bản (Hà Nội), họa sĩ Nguyễn Phương Linh vẫn dành cho TTCT cuộc gặp ngắn nhân Thuyền của cô dự triển lãm tại Michigan (Mỹ).