Tag:

học hàm học vị

TTCT - Câu chuyện “giáo sư, phó giáo sư” (GS, PGS) đang thu hút sự chú ý của các học giả nước ngoài nghiên cứu về VN. Từ đây có hai vấn đề đáng suy ngẫm: 1) Bằng cấp giữ vai trò nào trong phát triển và tăng trưởng kinh tế? 2) Nhà nước có nên giữ vai trò đánh giá, phong hàm GS?